Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      18/11
TG GT 11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h
1Xuân QuanHTL02:27129
HHL02:28127
2Kênh Cầu HLHHL09:18145
3TranhHTL02:2885
HHL02:2884
4Bá ThuỷHTL02:2887
HHL02:2881
5Cầu CấtHTL--
HHL02:29107
6NeoHTL02:2686
HHL15:2963
7My ĐộngBH23:2991
8Cầu Xe mớiHTL00:1972
HHL23:2961
9An ThổHTL02:30120
HHL02:30124

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
19/11/2019
      18/11/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h
1VP Công ty0.30.3--
2VP KTCTTL H.Chí Linh0---
3Hồ Phú Lợi0---
4TB Kỳ Đặc0.50.50.3
5TB Vạn Thắng0.10.1--0.1
6VP KTCTTL H.Kinh Môn0
7TB Đồng Quan Bến0
8VP KTCTTL H.Kim Thành0---
9VP KTCTTL H.Nam Sách0---
10TB Thanh Quang0---
11TB Chu Đậu1.31.20.10.1--
12VP KTCTTL H.Thanh Hà0.70.7--
13Cống Sông Hương0
14VP KTCTTL Cẩm Giàng1.31.3--0.1
15TB Văn Thai1.61.6--
16VP KTCTTL H.Bình Giang4.34.3--0.3
17VP KTCTTL H.Tứ Kỳ0.70.7--
18VP KTCTTL H.Gia Lộc0.50.10.40.1-0.1
19VP KTCTTL H.Ninh Giang1.91.9--
20TB Cổ Ngựa2.82.8--
21TB Dốc bùng 2 (Vạn Phúc)0.80.8--0.1
22VP KTCTTL H.Thanh Miện0.50.5---0.1
23TB Hoàng Tường5.75.75.7