Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      19/11/2019
TG GT 1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h
1Xuân QuanHTL15:2957
HHL15:29110
2Kênh Cầu HLHHL09:18145
3TranhHTL15:29105
HHL15:2993
4Bá ThuỷHTL15:29104
HHL15:2973
5Cầu CấtHTL--
HHL15:2934
6NeoHTL15:2992
HHL15:2963
7My ĐộngBH23:2991
8Cầu Xe mớiHTL00:1972
HHL23:2961
9An ThổHTL15:3074
HHL15:304

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>