Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      20/11/2019
TG GT 6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h
1Xuân QuanHTL15:2957145153164174
HHL15:29110143151159166
2Kênh Cầu HLHHL09:18145
3TranhHTL15:29105119119117111
HHL15:2993105111116115
4Bá ThuỷHTL15:29104112112111112
HHL15:297393100114116
5Cầu CấtHTL--
HHL15:293497111125137
6NeoHTL15:2992104108105113
HHL15:2963758692100
7My ĐộngBH23:2991
8Cầu Xe mớiHTL00:1972
HHL23:2961
9An ThổHTL15:307486779098
HHL15:30438617491

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>