Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      20/11/2019
TG GT 6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h
1Xuân QuanHTL02:27129145153164174
HHL02:28127143151159166
2Kênh Cầu HLHHL09:18145
3TranhHTL02:2885119119117111
HHL02:2884105111116115
4Bá ThuỷHTL02:2887112112111112
HHL02:288193100114116
5Cầu CấtHTL--
HHL02:2910797111125137
6NeoHTL02:2686104108105113
HHL15:2963758692100
7My ĐộngBH23:2991
8Cầu Xe mớiHTL00:1972
HHL23:2961
9An ThổHTL02:3012086779098
HHL02:3012438617491

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>