Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      20/11/2019
TG GT 0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h
1Xuân QuanHTL02:27129145153164174175169169
HHL02:28127143151159166164157157
2Kênh Cầu HLHHL09:18145
3TranhHTL02:28851191191171111049696
HHL02:2884105111116115108100100
4Bá ThuỷHTL02:2887112112111112108101101
HHL02:288193100114116112105105
5Cầu CấtHTL--
HHL02:2910797111125137149172172
6NeoHTL02:2686104108105113122123123
HHL15:2963758692100109113113
7My ĐộngBH23:2991
8Cầu Xe mớiHTL00:1972
HHL23:2961
9An ThổHTL02:3012086779098115133133
HHL02:3012438617491109132132

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>