Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      19/11/2019
TG GT 6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h
1Xuân QuanHTL23:2846
HHL23:28103
2Kênh Cầu HLHHL09:18145
3TranhHTL23:2897
HHL23:2887
4Bá ThuỷHTL23:2897
HHL23:2983
5Cầu CấtHTL--
HHL23:2957
6NeoHTL23:2986
HHL23:2988
7My ĐộngBH23:2991
8Cầu Xe mớiHTL00:1972
HHL23:2961
9An ThổHTL23:2985
HHL23:2958

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>