Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      17/01/2020
TG GT 7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h
1Xuân QuanHTL09:09106
HHL09:09131
2Kênh Cầu HLHHL09:18145
3TranhHTL09:09125
HHL09:09130
4Bá ThuỷHTL09:10124
HHL09:10112
5Cầu CấtHTL--
HHL09:10138
6NeoHTL09:10125
HHL15:2963
7My ĐộngBH23:2991
8Cầu Xe mớiHTL00:1972
HHL23:2961
9An ThổHTL09:10137
HHL09:10135

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>