Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h
1Xuân QuanHTL02:27129
HHL02:28127
2Kênh Cầu HLHHL09:18145
3TranhHTL02:2885
HHL02:2884
4Bá ThuỷHTL02:2887
HHL02:2881
5Cầu CấtHTL--
HHL02:29107
6NeoHTL02:2686
HHL15:2963
7My ĐộngBH23:2991
8Cầu Xe mớiHTL00:1972
HHL23:2961
9An ThổHTL02:30120
HHL02:30124

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>